Konkurs na najlepszą dobrą praktykę

Baza dobrych praktyk 

Baza dobrych praktykJest to ogólnopolski przegląd projektów zrealizowanych lub ciągle realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce Baza stanowi doskonałe źródło pozyskiwania danych do analiz i badań. Jest to również miejsce dla osób szukających informacji na temat oferowanego wsparcia.

Baza dobrych praktyk

Ostatnio dodane dobre praktyki
Ostatnio dodane dobre praktyki
Łódzki system wczesnego wspomagania rozwoju.

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Łódź

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Poznański

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Wojewódzki plener pn. "Trzeźwy Umysł"

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Miejska Żory

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

INWESTYCJA W CZŁOWIEKA ŚRODKIEM DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH

Nazwa podmiotu realizującego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BĘDZINIE

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny